24htoday.com – Chính sách DMCA : 24htoday tuân thủ với 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên 24htoday.com hoặc nếu liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn: 
1/ Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
2/ Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn . Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ .
3/ Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền tuyên bố đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm 24htoday.com
4/ Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép .
5/ Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
6/ Phải được ký bởi người được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Vui lòng đợi 1-3 ngày làm việc để trả lời email .Bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ [email protected] 24 giờ một ngày, 8 ngày một tuần.